Absolventské práce

Na základě dosavadní akademické spolupráce pracuje naše společnost na systematickém a cíleném zadávání závěrečných studentských prací. Spolupracujeme nejen s technickými obory, ale i s obory medicínskými, ekonomickými či chemickými.

Na webových stránkách pravidelně zveřejňujeme aktuální seznam navržených témat, z nichž si studenti mohou dle zájmu vybírat. Přivítáme ale i vlastní náměty a nápady, s jejichž realizací rádi pomůžeme. Odborník Linetu může práci přímo vést či jen odborně dozorovat a konzultovat. Konkrétní spolupráce vždy záleží na individuální domluvě a potřebě studenta.

Aktuálně jsou společností LINET vypsána následující témata absolventských prací.

1. Logistika

 • Optimalizace logistických procesů
 • Využívání skladových ploch výroby pro nakládání s přípravky a formami používané pro servisní účely

 

2. Servis

 • Analýza/porovnání  efektivity Outsourcované nebo vlastní servisní sítě pro nemocnici (porovnání obou variant, zhodnocení přínosů, nevýhod, doporučení optimálního řešení s ohledem na danou velikost servisních služeb
 • Efektivita procesů zahraničního servisu (návrh řešení a optimalizace procesu reklamací, servisního marketingu, skladů náhradních dílů, logistiky, etc
 • Nastavení cenové politiky prodeje náhradních dílů (Service and Spare parts pricing strategy) 
 • Preventivně bezpečnostní technické kontroly (PBTK) - optimalizace a návrh nového řešení pro výrobky společnosti LINET Group

 

3. Výroba a průmyslové inženýrství

 • Aplikace metody 5S na údržbě a její přínos z pohledu odstranění plýtvání (analýza původního stavu, identifikace plýtvání, realizace)
 • Ergonomie vybraných montážních pracovišť (optimalizace výrobního prostředí)
 • Optimalizace procesu výrobních pracovišť
 • Optimalizace systému řízení údržby
 • Využití dat ze sledování strojů pro zvýšení produktivity

 

4. Vývoj a konstrukce

 • Elektromotor s hlučností pod 20dB
 • Konstrukční návrh přípravku pro testování dílů volným pádem
 • Návrh universálního stavebnicového stroje pro cyklické životnostní zkoušky
 • PLM systémy, jejich rozvoj a využití v moderních podnicích

 

Pokud Vás některé z nabízených témat zaujalo, neváhejte nás kontaktovat. Ve zprávě nezapomeňte uvést aktuální telefonní kontakt, předpokládaný termín odevzdání práce a přiložte svůj strukturovaný životopis.

Kontaktní osoba:
Barbora Prajzlerová
tel.: 312 576 496
e-mail: barbora.prajzlerova@linet.cz