O nás

LINET je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. Portfolio firmy zahrnuje řešení určená pro intenzivní péči, produkty pro běžnou lůžkovou péči i speciální lůžka pro domovy seniorů či léčebny dlouhodobě nemocných. Nabídka rovněž obsahuje širokou škálu příslušenství jako antidekubitní matrace, mobiliář, zdravotnický nábytek atd.

V oblasti výroby zdravotnických lůžek si LINET dlouhodobě drží pozici technologického lídra. Firma na trh pravidelně uvádí výrobky a služby s inovativními vlastnostmi a funkcemi, které významně snižují fyzickou námahu personálu, zefektivňují poskytovanou péči a zvyšují komfort pacienta. Na jejich vývoji LINET intenzivně spolupracuje se zdravotníky i předními odborníky z různých vědních oborů, což firmě umožňuje držet krok s novými trendy v oblasti lékařské péče.

Ocenění

Společnost LINET obdržela celou řadu prestižních oborových a podnikatelských ocenění. Mimo jiné se pravidelně umisťuje v první desítce ankety CZECH TOP 100 nejobdivovanějších firem, v rámci mezinárodní soutěže European Business Awards získala v roce 2011 ocenění Ruban d´Honneur a je čtyřnásobným držitelem Ocenění za vynikající design. Spolumajitel firmy Zbyněk Frolík obdržel například v roce 2003 ocenění Podnikatel roku, v roce 2011 mu prezident České republiky udělil Státní vyznamenání – medaili Za zásluhy. V roce 2013 LINET získal cenu Společnost přátelská rodině. A od roku 2014 se nám daří držet si titul Podnik podporující zdraví třetího stupně.

Členové LINET Group

Představení společnosti v číslech

Společenská odpovědnost

Společnost LINET v rámci svých aktivit dlouhodobě usiluje o co nejširší aplikaci principů společensky odpovědného podnikání. Na lokální úrovni se firma soustředí především na podporu vzdělávání a zaměstnanosti a celkový rozvoj domovského slánského regionu.

Podpora školství

LINET velmi intenzivně spolupracuje se středními školami – studenti se zájmem o praxi zde mají otevřené dveře a nezřídka k nám po škole nastupují do hlavního pracovního poměru. V souvislosti s oborovým zaměřením a vlastním vývojovým centrem je LINET úzce propojený také s technickými vysokými školami, zejména s ČVUT, Fakultou biomedicínského inženýrství. Klíčoví odborníci společnosti LINET zde působí jako mentoři, vedou přednášky a spolupracují na absolventských závěrečných výzkumných pracích.

Spolupráce s Kontem Bariéry

Pod patronací Konta Bariéry vznikl v roce 2012 Nadační fond LINET. Finance rozdělované v rámci Nadačního fondu LINET jsou určené zejména rodinám v tíživé životní situaci a pomáhají lidem se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností, kteří pobývají nebo chtějí pobývat v domácím prostředí. Podpora čerpaná z tohoto fondu je určena na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. A LINET také průběžně poskytuje věcné dary v podobě lůžek, antidekubitních matrací a dalšího vybavení.

Zaměstnanci LINETu se každoročně zapojují do dalšího projektu Nadace Konto bariéry. V rámci běžecké charitativní akce Run and Help přispívají určitou částkou za každý uběhnutý kilometr na handicapované děti či jiné znevýhodněné.

Spolupráce s Transparency International a Nadačním fondem proti korupci

LINET jako příklad úspěšného a přitom férového podnikání finančně podporuje obě organizace zaměřené na odhalování korupce a nečestného přístupu v podnikání i ostatních sférách společenského života. Podporuje tím svoji vizi, že v podnikání lze prorazit i bez úplatkářství, styků s mafiány nebo nekalými praktikami.